Εγγύηση και Επιστροφές

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Feet First πωλήθησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή.

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών τότε το κατάστημα δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά (απόδειξη λιανικής κ.ο.κ.) τα οποία το συνόδευαν.

Αναλαμβάνουμε το κόστος επιστροφής και αντικατάστασης του προϊόντος μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :
- Εφόσον το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό/ποιοτικό ελάττωμα.
- Εφόσον σας απεστάλη εκ παραδρομής λάθος προϊόν.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις , το έξοδα επιστροφής και αντικατάστασης βαρύνουν τον πελάτη.

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγείται συνεννόηση με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Feet First.